VAROVNÝ SYSTÉM PRO MĚSTA

VIS (varovný informační systém) umožňuje vytvářet systémy nejen pro malé i větší obce, ale také aplikace pro velká města. Instalace zpravidla probíhá v několika etapách.

VIS (varovný informační systém) v těchto městských aplikacích často vytváří nový fenomén – městský rozhlas, který zde v řadě případů doposud nebyl. V případě stávajícího veřejného rozhlasu splňuje současná kriteria, je možno na něj napojit stávající drátový rozhlas a to vše s možností směřování hlášení do určitých lokalit a možností nastavení bezobslužných automatických časových hlášení.VIS  je představitelem bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel 21.století.

Díky rychlému, spolehlivému a cílenému zasílání hlasových zpráv umožňuje :

  • zachraňovat lidské životy
  • eliminovat újmy na zdraví osob a zvířat
  • snižovat materiální škody

Poskytuje vstup přes telefonní a radiovou síť i mobilní operátory, vstupy a dálkový sběr dat (výška hladiny vodních toků, koncentrace škodlivin, meteorologické údaje, atd.). Na základě těchto údajů je schopen vygenerovat požadované informace. Systém používá moderní prvky s digitálním kódováním, čímž je zajištěna stabilita a autentičnost systému.

VIS (varovný informační systém) přispívá k efektivnímu využití finančních prostředků z veřejných zdrojů, spojením možností bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel v jeden celek. Zařízení je možno připojit na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, popř. propojit s varovným systémem místních průmyslových podniků.