APLIKACE PRO PRŮMYSL

Systém  nabízí velké využití také v průmyslových podnicích,  kde dochází k manipulaci s větším množstvím nebezpečných látek. Jedná se zejména o aplikace v chemickém a potravinářském průmyslu. Na systém VOX  je zde zpravidla napojena celá řada různých typů senzorů koncentrace nebezpečných plynů v ovzduší, hladinové spínače, aktivační tísňová tlačítka atd.

Řídící jednotka je umístěna na vélínu (např. u závodních hasičů) a její výstupy mohou být napojeny na celostátní jednotný systém varování obyvatelstva, popř. organizační jednotku města (HZS, krizový štáb,…). V průmyslových aplikacích VOX se využívá nejen funkce varovného a vyrozumívacího zařízení, ale také funkce adresného závodního rozhlasu.

VIS (varovný informační systém) je představitelem bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel 21.století. Umožňuje díky rychlému, spolehlivému a cílenému zasílání hlasových zpráv zachraňovat lidské životy, eliminovat újmy na zdraví osob, zvířat a snižovat materiální škody. Umožňuje vstup přes telefonní a radiovou síť,  mobilní operátory, vstupy a dálkový sběr dat (výška hladiny vodních toků, koncentrace škodlivin, meteorologické údaje, atd.). Na základě těchto údajů je VOX schopen vygenerovat požadované informace. Systém používá moderní prvky s digitálním kódováním, čímž je zajištěna stabilita a autentičnost systému.

VIS (varovný informační systém) k efektivnímu využití finančních prostředků, v řadě případů i z dotačních titulů.