Produkty

VIS (varovný informační systém) je představitelem bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel 21.století. Umožňuje díky rychlému, spolehlivému a cílenému zasílání hlasových zpráv zachraňovat lidské životy, eliminovat újmy na zdraví osob, zvířat a snižovat materiální škody. Zařízení je možno připojit na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, umožňuje vstup přes telefonní a radiovou síť a mobilní operátory. Systém používá moderní prvky s digitálním kódováním a je určen pro vytváření systémů  pro malé obce, střední i velká města. Systém je modulární, takže se dá postupně rozšiřovat v závislosti na získávání finančních prostředků. Je možno ho integrovat do vyšších grafických nadstaveb společně s dalšími informačními systémy, kamerovými systémy, atd.

Systém nabízí velké využití také v průmyslových podnicích, tam, kde dochází k manipulaci s větším množstvím nebezpečných látek. Jedná se zejména o aplikace v chemickém a potravinářském průmyslu.

schemaSkladba systému

Dle funkčnosti se dá systém rozdělit do několika skupin :

 • řídící pracoviště
 • vstupní zařízení
 • koncová zařízení

Řídící pracoviště je srdcem celého systému. Hardwarově je tvořeno řídící jednotkou s ovládacími prvky, napájecím zdrojem, radiovou částí a řadou komunikačních karet dle typu připojených vstupních či koncových zařízení. Standardně je řídící jednotka vybavena audio-vstupy pro tuner, CD/DVD přehrávač, mikrofon, televizi atd. Radiová část je tvořena VKV moduly pracujícími dle požadavku v pásmu 80MHz, popř. 160MHz. Řídící jednotka systému je připojena na záložní zdroj napájení, takže zajišťuje 100% provoz po dobu 72 hodin i při výpadku elektrického proudu. Pro zvýšení komfortu obsluhy je řídící jednotka připojena na externí PC stanici a ovládání systému probíhá pomocí uživatelského SW.

Komunikační karty

Vstupní zařízení

 • JSVV – jednotný systém varování obyvatelstva
 • hasičské záchranné sbory
 • pevná a mobilní telefonní síť – např. starostové a členové krizového štábu
 • ruční radiostanice – např. městská policie
 • senzory hladin řek – jejich navázání na varovný systém obyvatelstva
 • senzory koncentrace nebezpečných plynů v ovzduší – jejich napojení na varovný systém obyvatelstva

Výstupní zařízení

 • elektronické sirény provozované HZS
 • bezdrátové hlásiče v pásmu 80MHz, popř. 160MHz
 • drátové rozvody 100V stávajících obecních rozhlasů
 • pevnou a mobilní telefonní síť pro audio komunikaci
 • zařízení umožňující zasílání SMS zpráv
 • moduly pro napojení na systém evakuačního rozhlasu u objektů s vysokou koncentrací osob

 

Uživatelské ovládání systému

Základní jednotka řídícího pracoviště Easy může pracovat zcela autonomně, rozesílat hlasová hlášení. Pro komfortní ovládání systému s využitím všech funkcionalit doporučujeme připojení s externím PC vybaveným uživatelským SW.

SW rozšiřuje základní užitné funkce systému o další funkcionality:

 • uživalesky příjemné ovládání v prostředí Windows
 • zasílání hlasových i SMS zpráv dle daných lokalit dle předem nastavených parametrů
 • příprava hlasových hlášení v předstihu a automatické odvysílání v předem definovaném čase
 • přímá i nepřímá hlasová hlášení
 • ovládání řídícího pracoviště pomocí vzdáleného nadřízeného pracoviště

Bezpečnost systému

Systém je navržen tak, aby splňoval ty nejvyšší nároky na bezpečnost a spolehlivost systému. Je zde uplatněna kombinace mechanického i elektronického zabezpečení jenodtlivých součástí systému, komunikace mezi bezdrátovými komponenty probíhá pomocí kódovaného digitálního signálu, je adresná a pro provedení příkazu musí být splněno vždy několik podmínek současně.