Elektronické sirény

Elektronická siréna  slouží jako koncový prvek  varování v jednotném systému varování a vyrozumění obyvatelstva  (JSVV).  Je primárně určena  pro varování a tísňové informování obyvatelstva v případě mimořádných situací a krizových stavů a pro řízení ochrany ohroženého obyvatelstva (např. ukrytí, evakuace, nouzového přežití, humanitární pomoci a dalších).

Fotografie z našich instalací